Chruščiovo valdymo era – į perdėtą butų prabangą imta žiūrėti kreivai