Gyventojai daugiau nei dešimtadalį savo mėnesinių lėšų skiria būstui atnaujinti