Tyrimas: įmonių vadovai įvardino aspektus, kuriuos neigiamai paveikė darbas iš namų