Y kartai darbo vietoje svarbiausia įvaizdis, X – savijauta